Psykoterapia

​Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista hoidollista ja kuntoutuksellista toimintaa. Psykoterapia perustuu psykologisiin menetelmiin, joiden avulla pyritään käsittelemään hankalia asioita ja helpottamaan psyykkisiä vaikeuksia. Keskeistä psykoterapiassa on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutussuhde: turvallinen ja luottamuksellinen suhde sekä terapeutin ja asiakkaan molemminpuolinen sitoutuneisuus.

Psykoterapeutti on Valviran valvoma ja laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, jota sitovat samat yleiset ja erityiset hoitotoimintaa koskevat vaatimukset kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapeutin ammattinimike on suojattu ja sitä voivat käyttää henkilöt, jotka ovat käyneet vähintään kolmen vuoden jatkokoulutuksen psykoterapeutin ammattiin soveltuvan pohjakoulutuksen jälkeen.

Traumapsykoterapialla pyritään lievittämään psyykkisestä traumasta aiheutuneita oireita. Traumapsykoterapeuttisella työskentelyllä voidaan hoitaa sekä akuutteihin kriiseihin liittyviä stressioireita että pidempikestoisesta traumatisoitumisesta aiheutunutta oireilua ja kärsimystä. Pidempikestoisesti ja/tai varhaisissa kehitysvaiheissaan traumatisoituneen asiakkaan psykoterapia on usein pitkäkestoista. Traumapsykoterapian osana voidaan hyödyntää EMDR-terapiaa ja sensomotorista psykoterapiaa.

Psykoterapiaan on mahdollista saada tukea Kelalta. Tarkemmat ohjeet ja perusteet löydät Kelan nettisivuilta. Psykoterapiaan voi hakeutua myös itse maksavana asiakkaana. Joskus myös työterveyshuolto tai vakuutusyhtiö voivat toimia psykoterapian maksajina.