EMDR-terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita.

EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

EMDR-terapiaa voidaan hyödyntää osana psykoterapiaa – onpa käsittelyn kohteena kauan sitten tapahtuneita tai tuoreita vaikeita kokemuksia. EMDR voi olla lyhyenä työskentelynä toimiva apu tuoreen kriisitilanteen aiheuttamien vaikeiden olojen kanssa selviämiseen.

Lähde ja lisätietoa: https://emdr.fi/