Minusta

Olen Riikka Litsilä, koulutukseltani psykologi, (kehopainoitteinen) traumapsykoterapeutti ja EMDR-terapeutti. Olen opiskellut myös sensomotorista psykoterapiaa. Täydennän ja ylläpidän osaamistani säännöllisesti työnohjauksella sekä koulutuksilla.

Psykoterapeuttina koen olevani helposti lähestyttävä, inhimillinen, kuunteleva ja läsnäoleva. Työskentelen integratiivisesti erilaisia menetelmiä hyödyntäen ja asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti soveltaen.

Olen toiminut päätoimisena yrittäjänä syksystä 2021. Tätä ennen minulla on pitkä työkokemus psykologina, laajimmin lastensuojelusta. Lisäksi minulla on psykologina työkokemusta koulumaailmasta ja perustason alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista. Erityisesti työskentely lastensuojelun perhekuntoutuksessa on herättänyt kiinnostukseni trauman ilmiöihin: kiintymyssuhdetraumaan, ylisukupolviseen traumatisoitumiseen ja sijaistraumatisoitumiseen.

(Kuva: Marika Puro)